Hromosvody

Provádíme montáže, servis a opravy hromosvodových systémů, pracujeme dle normy ČSN EN 62305 i ČSN 34 1390.
Používáme kvalitní materiál firmy DEHN+SÖHNE.

Hromosvod musí mít dle vyhlášky namontovány zejména ty budovy, kde hrozí reálné nebezpečí, že by blesk mohl ohrozit život, zdraví a způsobit značné majetkové škody nebo by mohl způsobit výbuch. Mít hromosvod na domku, chalupě nebo chatě vyhláška nenařizuje…
Doporučujeme ovšem, aby hromosvod byl součástí jakékoli budovy, kde může dojít k nebezpečí ztrát na majetku a zdraví, protože hromosvod je konstruován především na ochranu budovy před poškozením a před vznikem požáru od úderu blesku. Navíc pojištění proti úderu blesku bývá součástí pojišťovacích smluv a investice do funkčního hromosvodu je zanedbatelná v porovnání s pojistnou částkou.

Montáž hromosvodů může provádět pouze firma, která má vystaven certifikát k montáži, opravám, revizím a zkouškám hromosvodů. Pravidelná revize hromosvodu má být provedena po pěti letech atestovaným technikem, který posoudí funkčnost a mechanickou pevnost sytému.

Úkolem hromosvodu je odvést energii blesku do zemniče jednak ze všech kovových částí objektu (okapů, antén) a jednak ze všech částí budovy, které přečnívají nad střechu, což jsou komíny, světlíky a větrací systémy a dále anténní a datové kabely.

Systém ochrany proti poničení nebo požáru způsobeným bleskem se dělí na vnější a vnitřní.
Do vnější ochrany se zahrnují všechna instalovaná zařízení, která vně (a částečně i uvnitř) chráněného objektu slouží k zachycení a odvádění bleskového proudu do hromosvodu.
Úloha vnitřní ochrany spočívá v omezení následků bleskového proudu a jeho elektromagnetických polí na osoby, elektrické spotřebiče a elektronické přístroje. Řešením proti pulsnímu přepětí je takzvaná přepěťová ochrana.


Elektro Hubka - elektroinstalace, revize, hromosvody
Elektro Hubka - elektroinstalace, revize, hromosvody
Elektro Hubka - elektroinstalace, revize, hromosvody
Elektro Hubka - elektroinstalace, revize, hromosvody
Elektro Hubka - elektroinstalace, revize, hromosvody
Elektro Hubka - elektroinstalace, revize, hromosvody